StartersWoning.nu

Koopsubsidie voor een Starterswoning

  • Koopsubsidie
  • Doel
  • Vijfjaarstoets
  • Wijzigingen
  • Bron

Aankoop Starterswoning met Koopsubsidie

Starters op de woningmarkt met een laag inkomen moeten ook de keuze hebben tussen een huur- en een koopwoning. Voor hen is de koopsubsidie (Eigenwoningbijdrage) in het leven geroepen. De subsidie maakt het voor mensen met een bescheiden salaris toch mogelijk om een Starterswoning te kopen en de lasten dragelijk te houden. Sinds 29 maart 2010 is het budget op en is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor Koopsubsidie.

Wat is Koopsubsidie?

Koopsubsidie (Eigenwoningbijdrage)

De Koopsubsidie - officiële benaming voor de Eigenwoningbijdrage - is door het ministerie van VROM bedacht om het eigenwoningbezit te bevorderen. De eigenwoningbijdrage is onder meer afhankelijk van jouw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen is bepaald door jouw bruto jaarinkomen plus dat van jouw eventuele medebewoner. Er was geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar hoe meer jij verdiende, hoe kleiner de bijdrage werd. Dit werd ook bepaald door de hoogte van jouw hypotheeksom. Het was daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage nul was. Koopsubsidie wordt uitgevoerd vanwege de Wet Bevordering eigenwoningbezit (BEW+).

Koopsubsidie - Wet bevordering eigenwoningbezit
k

Doel van Koopsubsidie

De koopsubsidie heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen Starterswoning kunnen kopen. Daarnaast biedt deze wet (financiële) zekerheid, die het kopen van een Starterswoning aantrekkelijker kan maken.

Vijfjaarstoets Koopsubsidie

Woningeigenaren die sinds 2007 gebruik maken van de Koopsubsidie konden in 2012 een nieuwe aanvraag indienen. Dit is in het kader van de vijfjaarlijkse toets om te beoordelen of jij nog recht hebt op een maandelijkse bijdrage.

Koopsubsidie - Meer info vijfjaarstoets
k

Wijzigingen in jouw woonsituatie

Als er zich wijzigingen voordoen in jouw woonsituatie - met uitzondering van inkomen of vermogen - dien jij deze wijzigingen middels eent Mutatieformulier door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Koopsubsidie - Wijzigingen in jouw woonsituatie

Mutatieformulier Koopsubsidie

Op het formulier kun jij bijvoorbeeld een nieuw bankrekeningnummer, een verhuizing of een gewijzigde samenstelling in jouw huishouden opgeven.

De aangeboden informatie is afkomstig van de website RVO - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

RVO
k