StartersWoning.nu
  • StartersWoning.nu
  • >
  • Gemeente Waalwijk blijft tot 1 juni 2016 Startersleningen verstrekken

Gemeente Waalwijk blijft tot 1 juni 2016 Startersleningen verstrekken

Het college van de gemeente Waalwijk wil Starters op de Waalwijkse woningmarkt blijven ondersteunen bij het kopen van een eerste woning. Daarom kunnen Starters tot 1 juni 2016 gebruik blijven maken van de Starterslening, vanzelfsprekend zolang er voldoende budget is.

Voorgaande heeft het college van de gemeente Waalwijk besloten nadat  de raad vroeg de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Sinds november 2014 financiert de gemeente Waalwijk de Starterslening voor de helft. De andere helft betaalt het Rijk, maar dat stopt per 1 mei. Ondanks het vervallen van deze rijksbijdrage wil het college de regeling toch behouden.

Voor Starters op de woningmarkt is het lastig om op basis van het inkomen een woning te kunnen kopen. Met een Starterslening lukt dat vaak wel. Vorig jaar heeft de gemeente Waalwijk 31 Startersleningen verstrekt. De verwachting is dat de regeling ook in de toekomst in een behoefte voorziet. Het maximumbedrag per lening is € 30.000. De gemeente kan uit het totale fonds minimaal 27 Starters helpen.

Wat zijn Starters?

Starters zijn personen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen.

Wat is een Starterslening?

Een Starterslening is een extra lening van de gemeente, provincie of woningcorporatie. De Starterslening komt bovenop de hypotheek, de eerste lening van de geldverstrekker, die jij maximaal kunt krijgen op basis van jouw inkomen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minimaal de eerste 3 jaar betaalt de koper géén rente en géén aflossing!

Bron: SVn, gemeente Waalwijk

Proefberekening Starterslening

Bereken zelf hoeveel Starterslening je maximaal bij de gemeente Waalwijk kunt aanvragen.

Maak zelf een proefberekening Starterslening