StartersWoning.nu

Hypotheeknormen 2015

Het Nibud heeft de wijzigingen van de inkomensnormen bij hypotheekverstrekking voor 2015 bekend gemaakt. Vanaf januari 2015 zijn de financieringslastpercentages (deze geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten besteed kan worden) voor hypotheken gemiddeld genomen lager dan in 2014.

Hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages als basis te nemen bij het berekenen van hypotheken.

Hypotheeknormen 2015

Voor inkomens tot € 28.000 liggen de percentages 3 tot 6,5 procentpunt lager. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5 tot 3 procentpunt lager. Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknormen rekening met de koopkracht van huishoudens en met de hypotheekrente. De koopkracht laat een wisselend beeld zien wat ook is terug te zien in de tabellen.

Hypotheekrente

De daling van de gemiddelde hypotheekrente is ook van invloed op wat er in 2015 maximaal geleend kan worden. In2014 is de hypotheekrente waarvan de rente 10 jaar vaststaat, gedaald van rond de 4,25% naar rond de 3,25%. Bij een lage hypotheekrente kan er in principe meer geleend worden. De lagere hypotheekrente zorgt er echter voor dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken waardoor de leencapaciteit beperkt wordt. Het Nibud heeft de tabellen aangepast zodat er beter kan worden ingespeeld op deze renteschommelingen.

Maximaal verantwoorde hypotheek

De tabellen geven weer wat iemand maximaal kan lenen. Het Nibud adviseert om goed te kijken of er bij dit maximum nog voldoende ruimte over blijft voor alle andere noodzakelijke en gewenste uitgaven.

De tabellen houden rekening met gemiddelde uitgavenpatronen en geven slechts weer wat iemand objectief gezien zou moeten kunnen betalen, gezien het inkomen. Een op de tabel gebaseerde maximale hypotheek is niet altijd passend bij iemands uitgavenpatroon en persoonlijke voorkeuren. Ons advies, laat onze Erkend StartersCoach voor jou vaststellen wat voor jou de best passende maximaal verantwoorde leencapaciteit is.

 TABEL: Verschil maximale leencapaciteit 2014 - 2015 bij een gelijke rentestand van 3,25% 
 Bruto jaarinkomen  € 30.000  € 50.000  € 70.000
 Hypotheekrente      
 2014: 3,25%  € 146.482  € 244.137  € 388.705
 2015: 3,25%¹  € 137.018  € 228.364  € 360.523
 Verschil    - € 9.464  - € 15.773  - € 28.181

 

 TABEL: Verschil maximale leencapaciteit 2014 - 2015 bij een gelijke rentestand van 5,00% 
 Bruto jaarinkomen  € 30.000  € 50.000  € 70.000
 Hypotheekrente      
 2014: 5,00%  € 128.069  € 244.137  € 336.859
 2015: 5,00%¹  € 127.626  € 212.710  € 330.883
 Verschil       - € 442       - € 737    - € 5.977

 

 TABEL: Verschil maximale leencapaciteit 2014 - 2015 bij een rentestand van 4,25% en 3,25% 
 Bruto jaarinkomen  € 30.000  € 50.000  € 70.000
 Hypotheekrente      
 2014: 4,25%  € 134.671  € 224.452  € 355.735
 2015: 3,25%¹  € 137.018  € 228.364  € 360.523
 Verschil    + € 2.347   + € 3.912   + € 4.789

¹ Bij een gemiddelde loonsverhoging van 1,5%

Bron: Nibud.nl - Lees hier het volledige en originele bericht: 'Nibud: hypotheeknormen 2015 lager dan 2014'.

FinancieringsLastPercentages 2014 en 2015